top of page
Flower Arrangement

PŘEDPLACENÝ POHŘEB - INFORMACE

Na nás se můžete spolehnout

PŘEDPLACENÝ POHŘEB – I POSLEDNÍ CESTU MŮŽETE ABSOLVOVAT PRVNÍ TŘÍDOU!
Předplacený pohřeb, také se dá říci "Poslední věci člověka" - KLID V DUŠI PROTO, ŽE JIŽ MÁM VŠE ZAŘÍZENÉ.

To je motivace naší služby, kterou nabízíme od roku 1992. Myšlenka není přitom nová, její kořeny sahají až do dvou spolků, jež působily na území Rakousko – Uherska, později Československa na počátku 20. století a jimž lze bez skrupulí připsat obrovskou zásluhu na vzniku prvních 13 krematorií a uzákonění spalování zemřelých. Jeden ze spolků nesl dokonce název Krematorium, slovo, jehož vyřčení vzbuzuje nesourodé pocity obav, smutku, strachu. Ale díky jednoznačnosti významu je i naším hlavním informačním portálem krematorium.cz


V českých zemích existují dvě faktické překážky, které nezaručují poslední vůli zemřelého. Náš právní řád nezná pojem „Podmíněné poslední vůle“, takže obrat v závěti, znějící například: „… nedosáhne na dědictví, pokud mi nevystrojí takový a takový pohřeb“ není předmětem k plnění. Rovněž pojišťovna nemá žádný produkt, který by byl účelově vymezen na důstojný pohřeb, dle vašeho přání. Lze sice uzavřít pojistku, která nabude plnění po vaší smrti, avšak neexistuje žádná záruka, že z ní bude krytý váš odchod odpovídající vaší vůli. A spoléhat se v některých případech za pozůstalé může být riskantní, nebo nemožné.

Typickými adepty našich služeb jsou lidé, kteří kladně odpoví na kteroukoliv z následujících otázek:

  • Jste osamoceni?

  • Máte obavy, že příbuzní nezařídí pohřeb dle Vašich představ nebo použijí finanční prostředky na něco jiného?

  • Nechcete své příbuzné zatěžovat zařizováním Vašeho posledního rozloučení, jak po psychické, tak finanční stránce?

  • Nedůvěřujete státu, že Vás nechá důstojně pohřbít, přestože máte dostatek finančních prostředků?

Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli ano, předplacený pohřeb od Pohřební služby ELPIS je právě pro Vás.

Nejen pro osamělé
O předplacený pohřeb mají zájem občané, kteří žijí sami a nemají se na koho obrátit s prosbou o zajištění pohřbu i místa posledního odpočinku, a nechtějí být pohřbeni jako sociální anonymní případ do společného hrobu na náklady státu. Službu vyhledávají i ti, kteří sice blízké mají, ale jsou přesvědčeni, že nezařídí rozloučení podle jejich představ, nebo by dokonce mohli finanční prostředky použít na jiné účely, nikoli na splnění jejich posledních přání. Konečně jsou to lidé, kteří o svých věcech rádi rozhodují sami a nechtějí své blízké zatěžovat vlastními přáními, časově ani finančně.

Jak si to naplánujete...
… tak to bude. Předplacený pohřeb Vám zajistí průběh posledního rozloučení přesně podle Vašich představ. Průběh je stejný jako při zařizování standardního pohřbu: výběr místa včetně detailů rozloučení, rakve včetně výbavy, květinových darů, rozhodnutí, zda má zaznít řeč či jiný vzkaz a forma pohřbení včetně uložení rakve či urny. Zvolíte si, jak má vypadat smuteční oznámení a koho máme jako pohřební služba informovat o Vašem skonu. Fantazii se přitom meze nekladou – pozůstalým můžete připravit i překvapení, které třeba ulehčí jejich smutku.

Méně stresu, více radosti
Jedním z největších přínosů předplaceného pohřbu je totiž skutečnost, že rodina přijde prakticky ke všemu již zařízenému a zorganizovanému a není zatěžována starostmi a stresem v té nejranější době truchlení. V poslední době lidé často nechtějí smutný tradiční pohřeb, preferují spíše rozlučku ve formě oslavy života. Navíc pokud nechcete úplně standardní formu pohřbu, nikdo nemůže říci, že jste si to přesně takto nepřáli, když vše bude předem sjednané. A může se jednat i o neveřejný pohřeb, tedy jen rodinné rozloučení za účasti rodiny a třeba pozvaných kamarádů či přátel.

Proč ne od pojišťovny?
Službu lze zařídit částečně i u pojišťovny. Tento způsob ale má své nevýhody. Pojišťovna vám zajišťuje především financování, ne realizaci a průběh pohřbu. Nemusí znát všechny možnosti, nemá zkušenosti, na rozdíl od pohřebních poradců, kteří dennodenně sjednávají s pozůstalými smuteční služby v jejich nejtěžších chvílích. Pojišťovny pouze stanoví finální částku, která mnohdy neodpovídá přáním pro poslední rozloučení a neberou v potaz možné navýšení cen v budoucnu. Navíc se pozůstalí dostanou k finančním prostředkům nejdříve po vydání úmrtního listu, mnohdy i v řádu měsíců po pohřbu, musí mít tedy k dispozici vlastní peníze. To u předplaceného pohřbu neexistuje, jelikož je již uhrazen.

Také na splátky
Tuto službu je možné předplatit najednou nebo náklady rozdělit do více splátek i na několik let. Na nás se můžete spolehnout, máme přes 25 let zkušeností a tisíce pohřbení, taková společnost dává do poskytování služeb své jméno a klade důraz na spokojeného zákazníka.

U Pohřebního ústavu ELPIS si můžete ještě za svého života naplánovat svůj pohřeb včetně jeho financování, které uhradíte jednorázově, nebo i na splátky. Dle vlastního uvážení rozhodnete o způsobu Vašeho pohřbu, místě rozloučení nebo o pouhé kremaci. Připravíte si oblečení na poslední cestu, koho máme informovat po Vašem odchodu, koho pozvat na pohřeb, co zařídit, komu předat domácího mazlíčka, pomůžeme připravit závěť. Dále jak naložit s urnou, komu ji předat, kde provést případný rozptyl nebo do jakého hrobu ji uložit a další formality.

Pomůžeme Vám sepsat poslední přání pohřebního aktu a až nastane čas, také realizovat Váš pohřeb přesně dle Vašeho přání. Vaše veškeré potřebné doklady a oblečení jsou potom uloženy u našeho pohřebního ústavu v depozitu a až přijde čas o vše se postaráme.

Poradenské centrum  Pohřebního ústavu ELPIS Praha pro Vás zajišťuje tuto službu na adrese U Vinohradské nemocnice 9, Praha 3, I.patro. Zde je třeba se telefonicky objednat na telefonu 601 200 700


Můžete využít i kontakt pohřebního poradce na bezplatné lince 800 100 359  nebo můžete navštívit některou z našich objednávkových kanceláří, či nás kontaktovat pomocí formuláře na těchto stránkách. 


Jsme Vaši diskrétní důvěrníci, rádi Vám pomůžeme radou i profesionální službou, kterou poskytujeme již od roku 1990.

Váš tým ELPIS - Pohřební služba Praha.

O SLUŽBĚ: About Us
bottom of page